KIRÁNDULÓHAJÓZÁS

Hulladékgazdálkodás

Révhajózás

Létesítményüzemeltetés

Határkikötő

Építőipari kivitelezés

Ipari Park

A felgyorsult világ, az egységesülő Európa új kihívásokkal szembesít bennünket, melyeknek egy része a jövő gazdaságának kialakítását célozza. Egy olyan gazdaságét, melyben rövid a termelési és a raktározási időszak, a globális termelési kooperáció és elosztás a jellemző. Városunknak minden adottsága megvan ahhoz, hogy megfeleljen e kihívásoknak.

Mohács és a mohácsi kistérség a Dél-Dunántúlon az egyik legdinamikusabb, legnagyobb fejlődési potenciálokkal rendelkező kisrégió. Jelenleg is több megvalósult, folyamatban lévő vagy tervezett fejlesztés, illetve több megyei, regionális és országos szintű fejlesztési elképzelés érinti e kistérséget. Ezek között első helyen áll a vízi és közúti közlekedési infrastruktúra bővítése, korszerűsítése, a tervezett mohácsi Duna-híddal a keleti irányú zártság megszüntetése. A vasúti összeköttetés biztosított.

A befektetők számára is számos kiváló területünk van. Mohácson 1,5 millió négyzetméteren épül egy jelentős logisztikai előnyökkel járó ipari központ.

Városunk is meg akar felelni a gazdasági élet globalizációja által támasztott igényeknek és ezért nem csupán iparterületet, hanem áruforgalmi központot kíván létesíteni. Olyan komplex gazdasági terület kialakításán dolgozunk, mely vonzó az ipar, a szolgáltatás és a kereskedelem számára is. A jövőről alkotott elképzelésünk az, hogy Mohács az Európai Unió gazdasági vérkeringésének részeként sokféle termelőnek és szolgáltatónak lesz a székhelye, széles körű kooperációs lehetőséget nyújtva. Erre alapot ad az is, hogy Mohácsnak igen jók a földrajzi adottságai.

Remélem, hogy rövid időn belül Önnek is biztosíthatunk a logisztikai igényeinek megfelelő, közúti, vízi és vasúti csatlakozással bíró ipari területet.

                                                                                                                                                            Szekó József

polgármester

IPARI PARK I. (NYUGATI) TÖMB

KIS KÖRNYEZETI TERHELÉSSEL JÁRÓ IPARÁG, ÜZEM TELEPÍTÉSÉRE

Inkubátorház területe

 Tulajdonos:

Mohács Város Önkormányzata: 18.9733 m2-rel, ebből beépíthető terület 15.9411 m2. A többi út és közműterület.

A tömb fennmaradó területe magántulajdonban van.

A bővítési terület Mohács Város Önkormányzatának tulajdonában van.

 Domborzat:

Sík terület, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll.

 Megközelíthetősége:

·          Az 56-os és 57-es sz. főutakat összekötő gyűjtőútról.
Ez részben kiépített, a fennmaradó szakasz jelenleg építés alatt áll.

·          A vasútállomással szomszédos területeken közvetlen vasúti kiszolgálás építhető ki.

Energiaellátás:

Az elektromos energiaellátás 1 db 630 KVA-es és 2 db 400 KVA-es transzformátorról biztosított, további energiaigény is rendelkezésre áll.

A földgázellátás a teljes területen biztosított.

Közműellátás:

A kiépített NA 300-as vezetékről a vízellátás megoldott és a létesített NA 500-as kommunális szennyvízcsatornára a csatlakozás biztosított.

Szabályozási előírások:

A terület ipari övezetben fekszik, ahol legalább 900 m2-es telkek alakíthatók ki.

A telek beépítettsége az 50 %-ot nem haladhatja meg.

A telken belül legalább 25 % zöldfelület biztosítandó.

A területtel kapcsolatos tervek:

A terület zöldmezős beruházások befogadására, ipartelepítésre alkalmas, de a lakóterületek közelsége, a környezeti adottságok miatt a kis környezeti terheléssel járó iparágak, üzemek telepítése kívánatos.

IPARI PARK II. (ÉSZAKI) TÖMB

NAGY TERÜLETIGÉNYŰ ÜZEMEK TELEPÍTÉSÉRE

Ipari Park II. (Északi Tömb)

Tulajdonos:

Mohács Város Önkormányzata.

Domborzat:

Sík terület, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll.

Megközelíthetősége:

Az 56. sz. főútról közvetlenül. Csomópont kiépítése után belső szervizútról a teljes terület feltárható. Az iparvágány felől igény esetén vasúti kiszolgálás is biztosítható.

Energiaellátás:

Az elektromosenergia-ellátás jelenleg is biztosított.

A terület mellett halad a városi gáz gerincvezetéke, erről a csatlakozás lehetősége adott.

Közműellátás:

A területet kiszolgáló NA 300 mm-es vízvezeték megépült. Az NA 500 mm-es szennyvízhálózat építése befejeződött.

Szabályozási előírások:

A terület ipari övezetben fekszik, ahol legalább 900 m2-es telkek alakíthatók ki. A telek beépítettsége az 50 %-ot nem haladhatja meg. A telken belül legalább 25 % zöldterület biztosítandó.

A területtel kapcsolatos tervek:

Az iparterület tetszőlegesen osztható, nagy területigényű üzem(ek) idetelepülését várjuk.

Északkeleti irányban, közvetlenül az iparterület mellett helyezkedik el 41.000 m2-en (41 ha) a térség egyik legjelentősebb vállalkozása, a Mohácsi Farostlemezgyár (MOFA).

A gyár közel ötszáz főt foglalkoztat, éves árbevétele 3 600 millió Ft. A vállalat 1959 óta működik Mohácson. Az elmúlt évtizedek során a termelési módszereket, technológiákat korszerűsítették, ennek következtében a MOFA jelentős termelési és infrastruktúra többletkapacitással rendelkezik. Elsősorban az ipari szennyvízelvezető hálózatrendszer többletkapacitása vehető igénybe, de lehetőség van termelési célú gőzszolgáltatásra (hőenergia) vagy ipari víz (Duna-víz) szolgáltatására is.

Nagyobb mennyiségű előtisztított Duna-víz áll rendelkezésre az Ipari Park északi  végén haladó NA 700-as vezetékről, melyen a 40 km-re lévő Pécs városába szállítanak ipari vizet. Ugyanitt halad egy NA 800 mm-es ivóvízvezeték is.

A közlekedés fejlesztésének lehetőségei

Mohács hármas határ menti, Duna-parti kikötőváros. A földrajzi elhelyezkedéséből eredő előnyök kihasználásához elsődleges feladat az infrastruktúra fejlesztése. Ennek nagyon fontos része az országon áthaladó közlekedési folyosók mielőbbi, ütemezett kiépítése.

Az 1997 júniusában, Helsinkiben megtartott Harmadik Összeurópai Közlekedési Konferencia célja az volt, hogy kijelölje a transzeurópai hálózathoz illeszkedő összeurópai közlekedési útvonalrendszert. E konferenciát követően született meg az 1085/1997. (VII. 24.) Kormányhatározat, mely többek között kijelölte a 6-os és a Mohácson is áthaladó 56-os főút vonalába eső M6-os és M56-os jelű gyorsforgalmi utak kiépítését. Ezek az utak részét képezik a Helsinkiben kijelölt V/C jelű Gdansk–Budapest–Eszék–Szarajevó–Ploce folyosónak, mely egyszerre fogja szolgálni az Északi- és az Adriai-tenger közötti európai és a hazai forgalmat. A gyorsforgalmi út megépítésének előnyei jelentkezni fognak Mohács közlekedésének, gazdaságának és nemzetközi kapcsolatainak fejlődésében is.

A Magyar Kormány 1998. január 1-jétől 10 évre Mohácsot és térségét vállalkozási övezetté nyilvánította. E szerint Mohácson kialakítandó egy logisztikai központ, melyhez szervesen kapcsolódik a mohácsi kikötő fejlesztése és a mohácsi Duna-híd felépítése is.

Több mint fél évszázada merült fel először a mohácsi Duna-híd felépítésének gondolata. Többször került elérhető közelségbe a megvalósítás, de elsősorban politikai megfontolások miatt mindig elodázták az építést. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk küszöbén az, hogy Mohács közel van az országhatárhoz, nem hátrány, hanem éppen egy kiaknázandó lehetőség városunk számára. Felmérhetetlen, hogy mekkora lesz a felépülő híd fejlesztő hatása.

A városon áthaladó 57. számú főút új, a hídhoz vezető szakaszának területe ma már a város tulajdonában van (A).

Jelenleg a közvetlen térségben évente kb. 70-80000 ember használja rendszeresen a kompot, s igen jelentős a horvát és a jugoszláv turisták forgalomnövelő hatása. A Nyugat-Európa és a Balkán közötti tranzitforgalom útvonala is Magyarországon keresztül vezet. A mohácsi híddal új lehetőségek nyílnának meg az országon átutazók számára is. Az Európai Unióhoz való csatlakozás után Mohács lehet az unió egyik déli kapuja.

A közlekedési csomópontjelleg megköveteli a híd megépítését a Dunán, hiszen az Udvar és Hercegszántó felé vezető Y-elágazás biztosítja a határ menti közúti forgalmat a délszláv területek különböző országai között.

A nemzetközi kikötő és a ráépült közlekedési transzferek lehetővé teszik a közlekedési és szállítási lehetőségek legkedvezőbb kombinációinak kialakítását a hármas határ csomópontjában.

A tervezett Mohácsi Logisztikai Centrum részben közlekedés-, részben termelés-logisztikai funkciókat kíván betölteni. A projekt szakterületileg kapcsolódik a létesítés alatt álló Mohácsi Ipari Parkhoz, illetve a hálózati működésben megvalósuló Pécsi Pannon Logisztikai Szolgáltató Központhoz.

A létesülő logisztikai centrum informatikai rendszere hálózati kapcsolódásban működhet a környező városok szolgáltató központjaival és ipari parkjaival.

Az országhatárhoz vezető 56-os főút várost elkerülő déli szakasza elkészült (B).

TELEFONSZÁM: +36 69 511-260 (Mohácsi Inkubátorház)

MOBIL: +36 20 231-4783

Kapcsolat

Központ:

7700 Mohács

Szabadság u. 17.

Tel.: 69/305-183

Tel.: 69/305-184

 Fax: 69/305-182

mvgvkukacdravanet.hu

Ügyfélszolgálat:

7700 Mohács

Dózsa Gy. u. 31.

Tel.: 69/510-074            

Tel.: 69/510-076

Fax: 69/301-155

ugyfelszolgalatkukacmvgv.hu

Szélső utcai telephely:

7700 Mohács

Szélső u. 4.

Tel.: 69/311-474

Panaszbejelentés

Nemzeti Fogy. Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság

Ipari Park /Inkubátorház/

Tel: +36 69 511-260

Mob.: +36 20 231-4783

FACEBOOK OLDALUNK

Partnerek